‘ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യത്തിനും അഖണ്ഡതയ്ക്കും ഭീഷണിയോ?’; വിവാദമായി സാക്ഷരതാ മിഷന്‍ പരീക്ഷയില്‍ ചോദ്യം

ആഗസ്റ്റ് ഒന്‍പതിനാണ് പരീക്ഷ നടത്തിയത്. ചോദ്യപേപ്പര്‍ മൂല്യനിര്‍ണയം നിലവില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.