പാമ്പിനെ പിടികൂടി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ യുവാവിന് പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരണം: രക്ഷപ്പെട്ട പാമ്പിനെ വീണ്ടും പിടികൂടി വാവ സുരേഷ്

നാവായിക്കുളം ഇരുപത്തെട്ടാംമൈൽ കാഞ്ഞിരംവിളയിൽ പാമ്പിനെ പിടികൂടാനെത്തിയതായിരുന്നു സക്കീർ...