വിവാദ പ്രസ്താവനകള്‍ നിരന്തരം നടത്തുന്ന സാധ്വി പ്രാചി തങ്ങളുടെ നേതാവല്ലെന്ന് വി.എച്ച്.പി

തീവ്രഹിന്ദുത്വ നിലപാടിലൂടെ നിരന്തരം വിവാദ പ്രസ്താവനകള്‍ നടത്തുന്ന നേതാവ് സാധ്വി പ്രാചി തങ്ങളുടെ നേതാവല്ലെന്ന് വി.എച്ച്.പി. സാധ്വി വി.എച്ച്.പി നേതാവാണെന്നാണ്

യോഗയെ എതിര്‍ക്കുന്നവര്‍ പാകിസ്താനിലേക്ക് പോകണമെന്ന് സാധ്വി പ്രാചി

യോഗയെ എതിര്‍ക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ താമസിക്കാന്‍ യാതൊരു അവകാശവുമില്ലെന്നും അവര്‍ പാകിസ്താനിലേക്ക് പോകാമെന്ന് വി.എച്ച്.പി നേതാവ് സാധ്വി പ്രാചി. യോഗാദിനാചരണത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാതിരുന്ന