മരണസമയത്തും സദാം ധീരനായിരുന്നുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തല്‍

മരണത്തെ സദ്ദാം സമീപിച്ചത് നിര്‍ഭയനായിട്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വധശിക്ഷനടപ്പാക്കുന്നതിനു നേതൃ ത്വം വഹിച്ച ഇറാക്കിലെ മുന്‍ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് മൊവാഫക് അല്‍റുബായി