ബലിതർപ്പണത്തിന് പോയതിന് പിഴയിട്ടത് 2000 രൂപ; രസീത് നല്‍കിയത് 500ന്; പോലീസിനെതിരെ പരാതി

എന്തിനായിരുന്നു തങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തതെന്ന വിവരം പോലും ചോദിക്കാതെ പോലീസ് നടപടിയെടുത്തെന്ന് യുവാവ് പറയുന്നു.