സി.പി.ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയെ നാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കും

സി.പി.ഐ യുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയെ തിങ്കളാഴ്ച തിരഞ്ഞെടുക്കും.സി.കെ.ചന്ദ്രപ്പന്റെ നിര്യാണത്തെത്തുടർന്നാണ് പുതിയ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.തലസ്ഥാനത്ത് നാളെ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ