എസ്ബിടി പ്രവാസി കാലാവധി നിക്ഷേപ പലിശനിരക്ക് പരിഷ്കരിച്ചു

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ പ്രവാസി കാലാവധി നിക്ഷേപ പദ്ധതിയുടെ പലിശനിരക്കുകൾ പരിഷ്കരിച്ചു.ഇന്ന് മുതലാണ് പരിഷ്കരിച്ച നിരക്കുകൾ ബാധകമാകുന്നത്.റിസർവ്വ് ബാങ്കിൽന്റെ

തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ എസ്ബിടി എടിഎം പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലെ ആഭ്യന്തര ടെർമിനലിൽ എസ്ബിടി എടിഎം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.എസ്ബിടി മാനേജിങ് ഡയറക്ടറായ പി.നന്ദകുമാരൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.ശംഖുമുഖം ശാഖാമാനേജർ പി.കെ.മോഹൻദാസ്,

നവതി ആഘോഷിക്കുന്ന ഉത്രാടം തിരുനാളിന് എസ്ബിടി യുടെ ഉപഹാരം

നവതി ആഘോഷിക്കുന്ന തിരുവിതാംകൂറിന്റെ മഹാരാജാവിന് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂറിന്റെ ആദരം.മാനേജിങ് ഡയറക്ടറായ പി.നന്ദകുമാരൻ ഉത്രാടം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയെ സന്ദർശിച്ച്