ഉപരോധ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത് ജനപിന്തുണ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാന്‍ : പിണറായി

സോളാർ പ്രശ്നത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം നടത്തിയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉപരോധം അവസാനിപ്പിച്ചത് ജനപിന്തുണ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനാണെന്ന് സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പിണറായി വിജയൻ. മുഹമ്മയില്‍