ചെെനയെ കണ്ട് ഇന്ത്യയോടു കളിച്ച നേപ്പാൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ സ്വന്തം സ്ഥലം കാണാനില്ല: നേപ്പാളിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാമം ചെെന പിടിച്ചെടുത്തു

റുയി ഗ്രാമത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടുവർഷമായി നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് ചൈന അത് കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കിയത്...