ഇന്ത്യക്കാരിയായ റുഹി സിംഗ് ലോക സമാധാനസുന്ദരി

വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള 145 സുന്ദരികളെ തോല്‍പ്പിച്ച് രാജ്യാന്തര മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ മിസ് യൂണിവേഴ്‌സല്‍ പീസ് ആന്‍ഡ് ഹ്യുമാനിറ്റി പട്ടം ഇന്ത്യക്കാരിയായ