വലിയവിളയില്‍ സി.പി.എം. ബ്രാഞ്ച്‌ സെക്രട്ടറി ഉള്‍പ്പെടെ രണ്ട് പേര്‍ക്ക് വെടിയേറ്റ സംഭവം: റിട്ട കേണലിനെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തു

വലിയവിളയില്‍ സി.പി.എം. ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ഉള്‍പ്പെടെ രണ്ടുപേര്‍ക്ക് വെടിയേറ്റ സംഭവത്തില്‍ റിട്ട. കേണലിനെതിരേ വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തു. റിട്ട.കേണല്‍ വലിയവിള സ്വദേശി