ഒരു എംഎല്‍എ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ ആര്‍.എസ്.പിക്കും ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനം കൂടി ചോദിക്കുമായിരുന്നു: ഷിബു ബേബി ജോണ്‍

തന്റെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ ഒരു എംഎല്‍എ കൂടിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ താനും ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനം കൂടി ചോദിക്കുമായിരുന്നെന്നും മുന്നണിയില്‍ ആവശ്യങ്ങളുന്നയിക്കുന്നതു ഘടകകക്ഷികളുടെ അവകാശമാണെന്നും മന്ത്രി