ഹോസ്പിറ്റല്‍ നഴ്‌സിനെ പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച ഡോക്ടര്‍ അറസ്റ്റില്‍

സ്വന്തം ഹോസ്പിറ്റലില്‍ ജോലിക്കു നിന്ന നഴ്‌സിനെ മാനംഭംഗം നടത്താനും വിസമ്മതിച്ചപ്പോള്‍ അടിവയറ്റില്‍ ചവിട്ടുകയും ചെയ്ത ഡോക്ടര്‍ അറസ്റ്റില്‍. കഴക്കൂട്ടം ആര്‍.