റോമ തിരിച്ച് വരവിന് ഒരുങ്ങുന്നു; ചിത്രം- ‘വെള്ളേപ്പം’

ഏതാണ്ട് എല്ലാ സിനിമകളിലും ഒരേ ജനുസിൽപ്പെട്ട അച്ചായത്തി വേഷം, പ്രതിനായികയുടെ നിഴലാട്ടമാടുന്ന ഗ്ലാമർ കാമുകി വേഷം തുടങ്ങിയ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് തനിക്ക്

ന​മ​സ്‌തേ ബാ​ലിയിലൂടെ റോ​മയുടെ തിരിച്ചുവരവ്

ഒ​ന്ന​ര​വർ​ഷ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​യ്ക്കു​ശേ​ഷം റോ​മ തി​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ചിത്രം ആണ് ന​മ​സ്‌തേ ബാ​ലി. ന​വാ​ഗ​ത​നാ​യ കെ. വി ബി​ ജോ​യി സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന

രണ്ടു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം റോമ സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുന്നു

രണ്ടു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം റോമ സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുന്നു. ബിജോയ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘നമസ്തേ ബാലി’ എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് റോമയുടെ