റോജര്‍ ഫെഡറര്‍ ചരിത്രത്തിനൊപ്പം

വിംബിള്‍ഡണില്‍ പുതിയ ചരിത്രം രചിച്ചു സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്റിന്റെ റോജര്‍ ഫെഡറര്‍. പീറ്റ് സാംപ്രസിന്റെ ഏഴ് വിംബിള്‍ഡണ്‍ കിരീടത്തിനൊപ്പമെത്തിയ ചരിത്രനിമിഷവും പതിനേഴാം ഗ്രാന്‍ഡ്്സ്ലാം