നിരായുധരായ സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് നേരെ പാഞ്ഞടുത്ത ഭീകരന്റെ ജീവന്‍ റോക്കി എടുത്തു, പകരം തന്റെ ജീവന്‍ നല്‍കി

ആക്രമണ സന്നദ്ധനായി പാഞ്ഞടുത്ത ഭീകരനില്‍ നിന്നും തന്റെ സഹപ്രവര്‍ത്തകരെ രക്ഷിക്കാന്‍ റോക്കി മലയായി മുന്നില്‍ നിന്നു. ശരീരത്ത് വെടിയേറ്റിട്ടും ഭീകരനെ