“ഇസ്ലാം മരിച്ചു; മുസ്ലീങ്ങൾ തീർന്നു”: ആന്ധ്രയിൽ മാതാപിതാക്കൾ കൊലപ്പെടുത്തിയ അലേഖ്യയുടെ അവസാനത്തെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റ്

എന്നാൽ അലേഖ്യയുടെ അവസാനത്തെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റ് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾക്കെതിരായ വിദ്വേഷം സൂചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്

“ഞാൻ ശിവനാണ്, കോവിഡ് ഉൽഭവിച്ചത് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന്“: ആന്ധ്രയിൽ സ്വന്തം മക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സ്ത്രീ

വരുന്ന മാർച്ചോടുകൂടി വാക്സിനുകൾ ഇല്ലാതെതന്നെ കൊറോണ അപ്രത്യക്ഷമാകുമെന്നും തൻ്റെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റിനായി സ്വാബ് എടുക്കാൻ വന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരോട് ഇവർ പറഞ്ഞു