റിപ്പര്‍ ജയാനന്ദന്റെ കാവല്‍ ശക്തമാക്കാന്‍ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ്

റിപ്പര്‍ ജയാനന്ദന്റെ കാവല്‍ ശക്തമാക്കാന്‍ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ്. ജയാനന്ദനെ കോടതിയില്‍ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും സായുധ പോലീസിന്റെ കാവല്‍ ഉണ്ടാകും.

റിപ്പര്‍ ജയാനന്ദന്‍ വീണ്ടും ആക്രമണം നടത്തിയേക്കാമെന്ന് പോലീസ്

കഴിഞ്ഞദിവസം ജയില്‍ ചാടിയ റിപ്പര്‍ ജയാനന്ദന്റെ കൈയില്‍ പണമില്ലാത്തതിനാല്‍ വീണ്ടും ആരെയെങ്കിലും ആക്രമിച്ചേക്കാമെന്ന് പോലീസ്. അതേസമയം റിപ്പര്‍ ജയാനന്ദനേയും സഹതടവുകാരന്‍