ക്ലാര്‍ക്കും പോണ്ടിംഗും വിന്‍ഡീസിനെതിരെയുള്ള ടെസ്റ്റ് ടീമില്‍

സിബി സീരീസിലെ പലമത്സരങ്ങളില്‍നിന്നു വിട്ടുനിന്ന നായകന്‍ മൈക്കള്‍ ക്ലാര്‍ക്കിനെയും മുന്‍ നായകന്‍ റിക്കി പോണ്ടിംഗിനെയും ഓസീസിന്റെ വിന്‍ഡീസ് പര്യടനത്തിനുള്ള പതിനാറാംഗ