ഗാന്ധി സിനിമയുടെ ശില്‍പ്പി റിച്ചാര്‍ഡ് ആറ്റന്‍ബറോ അന്തരിച്ചു

ലോകപ്രശസ്ത ബ്രിട്ടീഷ് നടനും സംവിധായകനുമായ റിച്ചാര്‍ഡ് ആറ്റന്‍ബറോ അന്തരിച്ചു. 90 വയസായിരുന്നു. മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗാന്ധി സിനിമാ