നരേന്ദ്രമോദി ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ രീതിയിലല്ല പലപ്പോഴും പെരുമാറുന്നത്: രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

സാധാരണയായി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പദവി ഉണ്ട്, അദ്ദേഹം പെരുമാറേണ്ട ചില പ്രത്യേക രീതികളും ഔന്നത്യവുമുണ്ട്, എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക്

ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ‘ചൗക്കിദാര്‍ ചോര്‍ ഹെ’ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ആദ്യമായി കേള്‍ക്കുന്നത് വയനാട്ടില്‍: രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

മിസ്റ്റര്‍ നരേന്ദ്രമോദി വിഷം ഉപയോഗിക്കുന്നു. പകരം ഞാന്‍ കരുത്തുള്ള വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.