യെസ് ബാങ്ക് പ്രതിസന്ധി; ഫോണ്‍ പേ സേവനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു, അടിയന്തര സഹായം നല്‍കാനൊരുങ്ങി റിസര്‍വ് ബാങ്ക്

രാജ്യം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കൂപ്പു കുന്നുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഏറെ പ്രതിസന്ധികള്‍ നേരിടുന്നത്് ബാങ്കിങ് മേഖലയാണ്. അക്കൂട്ടത്തില്‍ യെസ് ബാങ്കിന് മേലുള്ള