തിരുച്ചിറപ്പള്ളി കുഴല്‍കിണര്‍ അപകടം; രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം മന്ദഗതിയില്‍, സമാന്തര കിണര്‍ നിര്‍മ്മിക്കാനുള്ള ശ്രമം നിര്‍ത്തിവച്ചു

തിരുച്ചിറപ്പള്ളി: തമിഴ് നാട്ടിലെ തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയില്‍ കുഴല്‍കിണറില്‍ വീണ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ മന്ദഗതിയില്‍. കുട്ടി വീണ കുഴല്‍കിണറിന് സമാന്തരമായി കിണര്‍