റിപ്പബ്ലിക്ദിന പരേഡ്: കേരളത്തിന് സ്വര്‍ണപതക്കം

റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തില്‍ കേരളം അവതിപ്പിച്ച ഹൗസ് ബോട്ട് ഫ്‌ളോട്ടിന് സ്വര്‍ണപതക്കം. മൂന്നു വര്‍ഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം സംസ്ഥാനത്തിന് റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡില്‍