ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃക; മൂല്യങ്ങള്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടാല്‍ റിപ്പബ്ലിക്കിന് നിലനില്‍പില്ല: മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരന്‍

25 ഭാഗങ്ങളും 12 ഷെഡ്യൂളുകളും 400 ല്‍ അധികം ആര്‍ട്ടിക്കിളുകളും ചേര്‍ന്ന ഭരണഘടന രാജ്യത്ത ഏറ്റവും ചെറിയ വിഭാഗത്തിന്റെ അവകാശങ്ങളെപ്പോലും