ബാബാ രാംദേവിനെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുന്ന വീഡിയോ; ആഗോളതലത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യാൻ സമൂഹമാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം

നിയമം സഞ്ചരിക്കുന്നത് ആമയുടെ വേഗത്തിലെങ്കിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ കുതിച്ച് പായുകയാണ്.