ബീഹാറില്‍ ക്രിസ്മസ് ദിനത്തില്‍ 40 ഹിന്ദു കുടുംബങ്ങള്‍ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചു

ബിഹാറിലെ ഗയയില്‍ ക്രിസ്മസ് ദിനത്തില്‍ പട്ടികജാതിക്കാരായ 40 കുടുംബങ്ങള്‍ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചു. ഘര്‍ വാപസിയ്ക്ക് പകരമെന്നോണം ഗയയില്‍ നടന്ന ക്രിസ്തുമത

അഞ്ചലിലെ മതപരിവര്‍ത്തനം പ്രലോഭനത്തിലൂടെ; വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിനെ സമീപിച്ചത് മകളുടെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് മാറ്റിക്കിട്ടാനെന്ന് മതംമാറിയെന്ന് പറയുന്ന അംബിക: നേരത്തെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കിയിരുന്നെങ്കില്‍ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കില്ലായിരുന്നു

പ്രലോഭനത്തിലൂടെയാണ് വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെ അഞ്ചലിലെ മതപരിവര്‍ത്തനം നടന്നതെന്ന് തെളിവുകള്‍. ഘര്‍വാപസി ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തത് മകളുടെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റില്‍ മതം മാറ്റിക്കിട്ടാനാണെന്ന് മതം