മതംമാറി വിവാഹം കഴിച്ചതിന് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട മുസ്ലീം യുവതി തടവറയില്‍ പെണ്‍കുഞ്ഞിന് ജന്മം നല്‍കി

മതനിന്ദയും വ്യഭിചാരക്കുറ്റവും ചുമത്തി വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട മുസ്ലീം യുവതി തടവറയില്‍ പെണ്‍കുഞ്ഞിന് ജന്മം നല്‍കി. സുഡാനിലെ മെറിയം യാഹിയാ ഇബ്രാഹിമാണ്