ഭര്‍ത്താവായാലും മറ്റുള്ളവരായാലും ബലാത്സംഗം ചെയ്താല്‍ അതിനെ കുറ്റകൃത്യമായി തന്നെ കരുതണമെന്ന് വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അംഗം രേഖാ ശര്‍മ്മ

ഭര്‍ത്താവായാലും മറ്റുള്ളവരായാലും ബലാത്സംഗം ചെയ്താല്‍ അത് ബലാത്സംഗം തന്നെയാണെന്നും അതിനെ കുറ്റകൃത്യമായി തന്നെ കരുതണമെന്നും വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അംഗം രേഖാ