അടുത്ത മാസം കോളേജ് ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കും: പഠനം ഓൺലെെനിൽ

ലാബ് സൗകര്യങ്ങള്‍ ആവശ്യമുള്ള കോഴ്സുകള്‍ക്ക് പരിമിതികളുണ്ടെങ്കിലും തിയറി പേപ്പറുകളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് അധ്യാപകരുടെ തീരുമാനം...