അഭയാര്‍ത്ഥി ബോട്ട് മുങ്ങി 22 മരണം

ഗ്രീക്കു ദ്വീപായ സമോസിനു സമീപം ഈജിയന്‍ കടലില്‍ അഭയാര്‍ഥി ബോട്ടുകള്‍ മുങ്ങി 22 പേര്‍ മരിച്ചു. യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള മാര്‍ഗമധ്യേ ആയിരക്കണക്കിന്