ഇന്ത്യയിലെ വിമാനക്കമ്പനികള്‍ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കുറച്ച് വിപണിയില്‍ നേട്ടം കൊയ്യാനിറങ്ങുന്നു

ഇന്ത്യയിലെ വിമാനക്കമ്പനികള്‍ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കുറച്ച് വിപണിയില്‍ നേട്ടം കൊയ്യാനിറങ്ങുന്നു. വ്യോമയാന സര്‍വീസ്‌ കമ്പനികളായ സ്പൈസ്‌ ജറ്റും ഇന്‍ഡിഗോയും ഗോ