ചുവന്ന ബീക്കണ്‍ ലൈറ്റ് ബ്രട്ടീഷ് ഭരണകാലഘട്ടത്തെ ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നു; സുപ്രീം കോടതി

വിഐപി വാഹനങ്ങളില്‍ ചുവന്ന ബീക്കണ്‍ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതു ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തെ ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. വിഐപികള്‍ക്കു നല്‍കിയിട്ടുള്ള സുരക്ഷ സംവിധാനങ്ങള്‍