ധോണി വിരമിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാനും വിരമിച്ചു: പാക് ആരാധകന്‍ ചാച്ച ചിക്കാഗോ

2018ല്‍ നടന്ന ഏഷ്യാ കപ്പിൽ എന്നെ മുറിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജഴ്സി എനിക്ക് സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു.