പി ടി തോമസിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡിവൈഎഫ്‌ഐ; മനസ്സാക്ഷിയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി ഒന്നും ചെയ്തില്ലെന്ന് പിടി തോമസ്

നിയമ വിരുദ്ധമാണ് പി ടി തോമസിന്റെ കള്ളപ്പണ ഇടപാട് എന്നതാണ് പ്രശ്നം എന്നും മനസ്സാക്ഷി, മനസ്സാക്ഷിക്കോടതി തുടങ്ങിയ ക്ളീഷേ കൊണ്ട്