തദ്ദേശ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്:അഞ്ചിൽ നാല് സീറ്റ് യുഡിഎഫ്നു

സംസ്ഥാനത്തെ അഞ്ച് തദ്ദേശ ഭരണ വാര്‍ഡുകളില്‍ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നാല് സീറ്റിൽ യുഡിഎഫിന് വിജയം.എൽഡിഎഫ്നു ഒരു സീറ്റ് മാത്രമാണു ലഭിച്ചത്.കോഴിക്കോട്