റാഡിയ ടേപ്പ് വിവാദം: രത്തന്‍ ടാറ്റ സുപ്രീംകോടതിയില്‍

നീര റാഡിയയുമായി നടത്തിയതെന്നു പറയപ്പെടുന്ന സംഭാഷണങ്ങളുടെ വിവാദ ടേപ്പിന്റെ പകര്‍പ്പ് വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി രത്തന്‍ ടാറ്റ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചു. കേസില്‍