മറുനാടൻ മലയാളികൾക്ക് തിരിച്ചടിയായി ഗള്‍ഫ് സെക്ടറില്‍ വിമാനനിരക്ക്‌ വീണ്ടും ഉയര്‍ന്നേക്കും

മറുനാടൻ മലയാളികൾക്ക് തിരിച്ചടിയായി ഗള്‍ഫ് സെക്ടറില്‍ വിമാനനിരക്ക്‌ വീണ്ടും ഉയര്‍ന്നേക്കും .ഇന്ധന സര്‍ച്ചാര്‍ജ്ജ് ഉയര്‍ത്താനുള്ള എമിറേറ്റ്സ് എയര്‍ലൈന്‍സിന്റെ പ്രഖ്യാപനം മറ്റു