എലിപ്പനി: 4 മരണം കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

കോഴിക്കോട്: എലിപ്പനിയെ തുടര്‍ന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് നാലു പേര്‍ കൂടി മരിച്ചു. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളെജില്‍ മൂന്നുപേരും തൃശൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളെജില്‍

എലിപ്പനി: കോഴിക്കോട്ട് രണ്ടുപേര്‍ കൂടി മരിച്ചു

കോഴിക്കോട്: എലിപ്പനി ബാധിച്ച് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയിലും സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലുമായി യുവതി അടക്കം രണ്ടു പേര്‍കൂടി മരിച്ചു. മലപ്പുറം