മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ കൃഷി നഷ്ടം വന്ന് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന കര്‍ഷകര്‍ക്ക് വേണ്ടി വര്‍ഷങ്ങളായി താന്‍ സ്വരൂപിച്ച കുഞ്ഞു കുടുക്ക മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറി രസിക മനോഹര്‍ എന്ന എട്ടുവയസ്സുകാരി

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ കൃഷിനാശം വന്ന് കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന കര്‍ഷകരെ സഹായിക്കാന്‍ രസികാ മനോഹര്‍ എന്ന എട്ടുവയസ്സുകാരി മഹാരാഷ്ട്രാ മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫട്‌നാവിസിന്