ഇനി മുതല്‍ അരലിറ്റര്‍ മണ്ണെണ്ണ

റേഷന്‍ കടകളില്‍ നിന്നും ഒരു ലിറ്റര്‍ മണ്ണെണ്ണ  വാങ്ങികൊണ്ടിരുന്നവര്‍ക്ക് ഇനി അരലിറ്റര്‍   മണ്ണെണ്ണ.   കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍  മണ്ണെണ്ണ വിഹിതം വെട്ടികുറച്ചതോടെയാണ്   സംസ്ഥാന