മത വിദ്വേഷം വളർത്തുന്ന തരത്തിൽ വാർത്ത നൽകി; നമോ ടിവി ഉടമയും അവതാരകയും അറസ്റ്റിൽ

തിരുവല്ല എസ്.എച്ച്.ഒക്ക് ലഭിച്ച പരാതിയിൽ 153 എ വകുപ്പ് ചുമത്തിയാണ് ഇരുവർക്കുമെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.