പൊതുകക്കൂസിലും ട്രെയിനിലെ കക്കൂസിലും എഴുതിയവര്‍ ഇപ്പോള്‍ എഴുതുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിലെന്ന് സംവിധായകന്‍ രഞ്ചിത്ത്

പൊതുകക്കൂസുകളിലും ട്രെയിനിലെ കക്കൂസുകളിലും എഴുതിയിരുന്നവര്‍ ഇപ്പോള്‍ എഴുതുന്നത് ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലാണെന്ന് സംവിധായകന്‍ രഞ്ജിത്. ഇവര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ നികൃഷ്ടമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പത്മരാജന്‍ സ്മാരക ട്രസ്റ്റിന്റെ പുരസ്‌ക്കാരങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഇന്ത്യന്‍ റുപ്പി മികച്ച ചിത്രം

പത്മരാജന്‍ സ്മാരക ട്രസ്റ്റിന്റെ ഈ വര്‍ഷത്തെ പുരസ്‌ക്കാരങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു.  രഞ്ജിത് സംവിധാനവും തിരക്കഥയുമെഴുതിയ  ‘ഇന്ത്യന്‍ റുപ്പി’യാണ്  മികച്ച  സിനിമയ്ക്കുള്ള  പുരസ്‌ക്കാരം