വര്‍ഗ്ഗീയ ലഹളകള്‍ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗം; വിവാദ പരാമര്‍ശവുമായി ഹരിയാന മന്ത്രി

ചണ്ഡിഗഡ്: ദില്ലി കലാപത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വിവാദപരാമര്‍ശവുമായി ഹരിയാന മന്ത്രി രഞ്ജിത് സിംഗ് ചൗതാല. വര്‍ഗ്ഗീയ ലഹളകള്‍ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും ദില്ലിയിൽ