പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ആവശ്യത്തിന് സമരം നടന്നുകഴിഞ്ഞു, ഇനി മതിയാക്കാം: രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയി

നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്‍റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് പൗരന്‍റെ ഏറ്റവും പ്രധാന മൗലിക കടമ.