കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പറയുന്നത് പുതിയ ഇന്ത്യയെ പറ്റി; പക്ഷെ ബജറ്റില്‍ ചെയ്തത് പഴയ വീഞ്ഞ് പുതിയ കുപ്പിലാക്കുക മാത്രം: രഞ്ജന്‍ ചൗധരി

തൊഴില്‍ വര്‍ധനയ്ക്കായി ഒന്നുംതന്നെ ബജറ്റില്‍ ഇല്ലെന്നും പുതുതായി ഒന്നിനും തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടില്ലെന്നും രഞ്ജന്‍ ചൗധരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.