റാന്‍ബാക്‌സി മരുന്നുകള്‍ക്ക് അമേരിക്കയില്‍ നിരോധനം

ഇന്ത്യന്‍ മരുന്നു നിര്‍മാണ കമ്പനിയായ റാന്‍ബാക്‌സിയുടെ മരുന്നുകള്‍ക്ക് അമേരിക്കയില്‍ നിരോധനം. പഞ്ചാബിലെ തോന്‍സാ യൂണിറ്റില്‍ അമേരിക്കന്‍ വിപണിയിലേക്ക് നിര്‍മിക്കുന്ന മരുന്ന്