പ്രചാരണശേഷം പോകേണ്ട വാഹനം എത്തിയില്ല; വഴിയാത്രികന്റെ സ്കൂട്ടറിൽ കയറി സുരേഷ് ഗോപി; നേതാവിനെ കാണാതെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പരക്കംപാഞ്ഞു

മടങ്ങേണ്ട സമയത്തും വാഹനം എത്താത്തതിനാല്‍ അപ്പോള്‍ അതുവഴി വന്നഒരു യാത്രികന്റെ സ്കൂട്ടറിൽ താരം എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാതെ പോയി.