ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇഷ്ടമില്ലാത്തവര്‍ക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് തുടരാന്‍ അര്‍ഹതയില്ല: കേന്ദ്രമന്ത്രി രാംദാസ് അത്തേവാലെ

1957 ഒക്ടോബര്‍ മൂന്നിനായിരുന്നു നാഗ്പൂരിൽ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിച്ചത്.