രാമനാട്ടുകരയില്‍ തെരുവുകച്ചവടങ്ങള്‍ ഒഴിപ്പിച്ചു.

രാമനാട്ടുകരയില്‍ റോഡ് കയ്യേറിയുള്ള അനധികൃത കച്ചവടങ്ങള്‍ പോലീസ് സഹായത്തോടെ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതര്‍ ഒഴിപ്പിച്ചു. ഗതാഗത പരിഷ്‌കരണം നടപ്പാക്കിയ ടൗണില്‍ വീണ്ടും